SỰ KIỆN VĂN HÓA GIẢI TRÍ

EVENT / SỰ KIỆN
Vào các tháng 7, tháng 8 & tháng 9 hè 2017, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức Lễ hội văn hóa thế giới tại Khu Quảng trường Đông Tây thuộc quần thể FLC Sam Son Beach & Golf Resort với mục đích tri ân khách hàng, mang đến cho du khách nhiều hoạt động giải trí mùa hè hấp dẫn.
ADENDA / NỘI DUNG
Vào các tháng 7, tháng 8 & tháng 9 hè 2017, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức Lễ hội văn hóa thế giới tại Khu Quảng trường Đông Tây thuộc quần thể FLC Sam Son Beach & Golf Resort với mục đích tri ân khách hàng, mang đến cho du khách nhiều hoạt động giải trí mùa hè hấp dẫn.
ABOUT / GIỚI THIỆU
Vào các tháng 7, tháng 8 & tháng 9 hè 2017, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức Lễ hội văn hóa thế giới tại Khu Quảng trường Đông Tây thuộc quần thể FLC Sam Son Beach & Golf Resort với mục đích tri ân khách hàng, mang đến cho du khách nhiều hoạt động giải trí mùa hè hấp dẫn.
Fullname / Họ tên
Organization / Đơn vị
Email
Phone number / Số điện thoại

BẠN CÓ HỨNG THÚ VỚI NỘI DUNG NÀO?