SỰ KIỆN VĂN HÓA GIẢI TRÍ

EVENT / SỰ KIỆN
Cứ mỗi mùa hè, lòng người lại nôn nao hướng về biển cả bao la. Biển cho ta những cơn sóng vỗ rì rào, những làn gió mát mặn nồng, tất cả như cùng tạo nên một bản giao hưởng của đại dương, nơi mỗi nốt trầm, nốt bổng đều mang đậm chất tình. Hãy đến để cảm nhận cái "tình" của biển, và cùng trao lại chút tình cho biển.
ADENDA / NỘI DUNG
Cứ mỗi mùa hè, lòng người lại nôn nao hướng về biển cả bao la. Biển cho ta những cơn sóng vỗ rì rào, những làn gió mát mặn nồng, tất cả như cùng tạo nên một bản giao hưởng của đại dương, nơi mỗi nốt trầm, nốt bổng đều mang đậm chất tình. Hãy đến để cảm nhận cái "tình" của biển, và cùng trao lại chút tình cho biển.
ABOUT / GIỚI THIỆU
Cứ mỗi mùa hè, lòng người lại nôn nao hướng về biển cả bao la. Biển cho ta những cơn sóng vỗ rì rào, những làn gió mát mặn nồng, tất cả như cùng tạo nên một bản giao hưởng của đại dương, nơi mỗi nốt trầm, nốt bổng đều mang đậm chất tình. Hãy đến để cảm nhận cái "tình" của biển, và cùng trao lại chút tình cho biển.
Fullname / Họ tên
Organization / Đơn vị
Email
Phone number / Số điện thoại

BẠN CÓ HỨNG THÚ VỚI NỘI DUNG NÀO?